«خانه‌ی یادگیری رها»
با در نظر گرفتن پشتوانه‌ی فرهنگی کودکان، زمینه‌ای را به وجود می‌آورد تا آن‌ها با درک تمایزهای فردی، آزادی انتخاب و مسؤولیت‌پذیری در مسیر یادگیری و بالندگی همیشگی قرار گیرند.

کودکان، یادگیرندگانی شایسته در نظر می‌آیند که به آن‌ها گوش داده می‌شود. تشویق می‌شوند کنج‌کاو و پی‌گیر باشند، پرسش کنند، کشف کنند و با پیرامون‌شان ارتباط فیزیکی، عاطفی، اجتماعی و ذهنی برقرار کنند.

کودکان در رها دسته‌بندی نمی‌شوند و امکان این را می‌یابند که با هم‌سالان، بزرگ‌ترها و کوچک‌ترها ارتباط مؤثر داشته باشند و در محیطی مشارکتی هم‌دیگر را حمایت کنند و از یک‌دیگر یاد بگیرند.

خانه‌ی یادگیری رها را می‌توان به شکل جامعه‌ای از یادگیرندگان در نظر گرفت. کودکان و بزرگ‌سالان در خلال فعالیت‌های روزانه با مسائل گوناگونی رو‌به‌رو می‌شوند که گذر از آن‌ها و یافتن راه‌حل‌های درخور، اعضای رها را در مسیر یادگیرندگی همیشگی قرار می‌دهد. چالش‌های به وجود آمده بهانه‌های جدید یادگیری می‌شوند و بستر استفاده از تجربیات پیشین، هم‌فکری و کشف را به وجود می‌آورند.

ویگوتسکی یادگیری را معادل ساخت معنا می‌داند که وقتی فرد، آگاهی جدیدی را با آگاهی‌های قبلی پیوند می‌دهد، جریان می‌یابد. انتخاب‌های آزادانه و مسئولانه ‌او را قادر می‌سازد جریانی متمایز و منحصر به فرد را در بهره‌گیری از تجربیات زندگی پیش بگیرد و در فرایندی کاملاً درونی مفاهیم، مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای خود را توسعه و تحول دهد؛ به طوری‌ که هیچ یک از آن‌ها از فرد جدا شدنی نباشند.

از آن‌جایی که فرآیند یادگیری محدود به زمان و مکان خاصی نمی‌شود یادگیرندگان خارج از قالب‌بندی‌های زمانی و مکانی متداول، برنامه‌های خود را دنبال می‌کنند. تجربه‌های یادگیری از زوایای گوناگون طرح می‌شوند تا بتوانند مهارت‌ها و سبک‌های یادگیری متفاوت را در بر بگیرند.

در این راستا، نقش بزرگ سالان نوعی تسهیل‌گری است که با احترام به تمایزهای فردی و انتخاب‌های هر کس اجرا می­شود. مربی قبل از هر چیز یک مشاهده‌گر است. خوب می‌بیند، خوب می‌شنود و بر اساس نیازهای متفاوت افراد فرصت تجربه‌های متنوعی را به وجود می‌آورد. او با شریک شدن در تجربه‌های کودک و غنی کردن آنها جریان یادگیری را تسهیل می‌کند.

خانه‌ی یادگیری رها در کنار کاری که در جامعه‌ی کوچک خود انجام می‌دهد، نگاهی نیز به جامعه‌ی بزرگ‌تر انسانی و تمامی کودکان این مرز و بوم دارد. در این راستا، آماده است با آغوشی باز با سایر مراکز آموزشی همراه شود و نتایج تجربه‌ها و پژوهش‌های خود را به اشتراک گذارد.